Steatit er et uorganisk naturligt materiale der primært består af magnesium silikat. Det udvindes af sæbesten, tilsat forskellige stoffer til opnåelse af specifikke egenskaber. Steatit udmærker sig ved at være yderst temperatur resistent (+1000C) og mekanisk stabilt ved disse høje temperaturer. Det er materialets elektriske egenskaber som primært udnyttes, idet steatit er en særdeles god elektrisk isolator, med gode di-elektriske egenskaber. Derudover er steatit UV resistent og et meget aldersbestandigt matriale.
Materialets hårdhed gør det også velegnet til skærende eller slibende applikationer.

Dyrholm ApS producerer primært steatit C220 / C221 både som pulverpressede og estruderede emner. Steatit emner sintres (brændes) efter nøje indlagte brændekurver via avanceret ovnstyring ved temperaturer over 1200C. Til specielle formål kan Dyrholm ApS tilbyde glasering af steatit emner for at opnå fugt og smudsafvisende egenskaber.

Dyrholm ApS - Håndværkervej 13, 4160 Herlufmagle - info@dyrholm.dk